Važna obavijest iz Njemačke Ambasade - POSAO U NJEMAČKOJ
Home / Nekategorisano / Važna obavijest iz Njemačke Ambasade

Važna obavijest iz Njemačke Ambasade

Važna obavijest Wichtige Mitteilung (Deutsch unten)

Usljed aktuelnog razvoja situacije u pogledu širenja korona virusa odjel za vize i pravno – konzularni odjel Njemačke ambasade u Sarajevu će biti zatvoreni od utorka, 17. marta 2020. godine do zaključno s petkom, 03. aprilom 2020. godine. Ovdje se radi o privremenoj mjeri. Ukoliko bude potrebno da gore pomenuti odjeli ostanu zatvoreni i nakon 03. aprila 2020. godine.

 Ambasada će o tome blagovremeno informisati na svojoj web stranici i facebooku.

Posebne napomene odjela za vize:

Za termine koji su dodijeljeni u periodu kada je zatvoren odjel za vize, važi sljedeće:

Termini u kategoriji za spajanje s porodicom i zapošljavanje prema Pravilu za zemlje Zapadnog Balkana neće propasti, nego će biti ponovo dodijeljeni čim opća situacija dopusti da odjel za vize opet započne sa svojim radom.

Termini u svim ostalim kategorijama (zapošljavanje s visokom stručnom spremom/ kvalifikovani kadar s priznatim stručnim obrazovanjem/detaširani radnici/studiranje, stručno obrazovanje i priznavanje obrazovanja/šengenske vize, Au-Pair, volontiranje, jezički kurs, razmjena kadrova, zapošljavanje na brodovima, traženje posla u svrhu zapošljavanja,obavljanja stručnog obrazovanja ili -studiranja) će biti stornirani, tako da će aplikanti smjesta moći rezervisati nove termine čim odjel za vize opet započne sa svojim radom. Odjel za vize će u ovim slučajevima nastojati da stavi na raspolaganje dovoljno novih termina.

Izričito Vas molimo da ne šaljete upite u vezi termina sve dok je zatvoren odjel za vize, obzirom da isti ne mogu biti odgovoreni.

Napomene pravno-konzularnog odjela:

Ovjeravanje dokumenata nije moguće. Zahtjevi za izdavanje pasoša neće biti obrađeni. U sljedećim iznimnim situacijama molimo da se putem e-maila obratite na adresu: rk-info@sarj.diplo.de

• Ako ste njemački državljanin

• Ako nemate drugo državljanstvo

• Vaš jedini lični dokument ističe za manje od tri mjeseca i Vi imate dokaze o tome da imate mogućnost da otputujete iz Bosne i Hercegovine (avionska karta, ulazak u zemlju prije više od 14 dana).

U datom slučaju je moguće da Vam se izda putni list u vidu zamjenskog pasoša. Kako bi se ustanovilo da li je to u Vašem slučaju moguće, molimo da Ambasadi u jednoj pdf datoteci dostavite skeniranu kopiju Vašeg zadnjeg ličnog dokumenta, ulazni pečat Vašeg zadnjeg ulaska, kao i avionske karte.

Takođe ukazujemo na upute Ministarstva vanjskih poslova Njemačke vezano za putovanja i savjetujemo njemačkim državljanima da se hitno registruju na spisku Njemačke ambasade radi predostrožnosti u slučaju krize: https://elefand.diplo.de/elefandexte…/home/login!form.action

Ambasada moli za razumijevanje zbog donošenja ove mjere.

❗️❗️❗️Wichtige Mitteilung ❗️❗️❗️

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in Bezug auf die Verbreitung des Coronavirus bleiben die Visastelle und die Rechts- und Konsularabteilung der Deutschen Botschaft in Sarajewo von Dienstag, 17. März 2020 bis einschließlich Freitag, 03. April 2020 geschlossen. Hierbei handelt es sich um eine vorläufige Maßnahme. Sofern eine Schließung über den 03. April 2020 hinaus erforderlich sein sollte, wird die Botschaft hierüber rechtzeitig auf ihrer Internet- und Facebookseite informieren.

Besondere Hinweise der Visastelle:

Für die Visatermine, die im Zeitraum der Schließung der Visastelle stattfinden, gilt folgendes:

Termine in den Kategorien Familienzusammenführungen und Arbeitsaufnahme nach der Westbalkanregelung, verfallen nicht, sondern werden neu zugewiesen, sobald die allgemeine Lage es zulässt und die Visastelle ihren Betrieb wieder aufnimmt.

Termine in allen anderen Kategorien (Arbeitsaufnahme mit Hochschulabschluss / Fachkräfte mit anerkannter Berufsausbildung / Werkvertragsarbeitnehmer / Studium, Ausbildung und Anerkennungsmaßnahmen / Schengen Visa, Au-Pair, FSJ/BFD/EFD, Sprachkurs, Personalaustausch, Arbeitsaufnahme auf Binnenschiffen, Arbeits-, Ausbildungs- oder Studienplatzsuche) werden storniert, so dass sie durch die Antragsteller individuell nach ihrer zeitlichen Verfügbarkeit umgehend neu gebucht werden können, sobald die Visastelle ihren Betrieb wieder aufnimmt. Die Visastelle wird in diesen Fällen darum bemüht sein, ausreichend neue Terminkapazitäten zur Verfügung zu stellen.

Es wird dringend darum gebeten, während der Schließung der Visastelle von Terminanfragen abzusehen. Sie können nicht beantwortet werden.

Hinweise der Rechts- und Konsularabteilung:

Beurkundungen und Beglaubigungen sind nicht möglich. Passanträge werden nicht bearbeitet. In folgenden Ausnahmefällen wenden Sie sich bitte per E-Mail an RK-info@sarj.diplo.de

· Sie sind deutscher Staatsangehöriger,

· Sie haben keine andere Staatsangehörigkeit.

· Ihr einziges Ausweisdokument läuft in weniger als drei Monaten aus und Sie haben nachweislich die Möglichkeit zur Ausreise aus Bosnien und Herzegowina (Flugticket, Einreise vor mehr als 14 Tagen).

In diesen Fällen kann Ihnen ggf. ein Reiseausweis als Passersatz erstellt werden. Zur Prüfung, ob dies in Ihrem Falle möglich ist, übermitteln Sie der Botschaft bitte den Scan Ihres letzten Ausweisdokumentes, den Einreisestempel der letzten Einreise, sowie das Flugticket in einer einzelnen PDF Datei.

Wir verweisen des Weiteren auf die Reisehinweise des Auswärtigen Amtes und raten deutschen Staatsangehörigen dringend, sich auf der Krisenvorsorgeliste der Botschaft zu registrieren: https://elefand.diplo.de/elefandexte…/home/login!form.action

Die Botschaft bittet um Ihr Verständnis für diese Maßnahme.

 9,316 total views,  1 views today

O urednik

Također pogledajte

Njemačka uvodi obavezno vakcinisanje protiv korone za sve? OVO MORATE ZNATI:

Nova njemačka savezna vlada ne isključuje zakonsko uvođenje obveze cijepljenja za sve. Pravno i etički …

Leave a Reply

Your email address will not be published.