Ako ste medicinar, njegovatelj, medicinski tehničar itd, a nemate još poslodavca u Njemačkoj onda je ovo jedinstvena prilika za Vas! - POSAO U NJEMAČKOJ
Home / MEDICINA / Ako ste medicinar, njegovatelj, medicinski tehničar itd, a nemate još poslodavca u Njemačkoj onda je ovo jedinstvena prilika za Vas!
medicinska sestra

Ako ste medicinar, njegovatelj, medicinski tehničar itd, a nemate još poslodavca u Njemačkoj onda je ovo jedinstvena prilika za Vas!

Medicinska sestra ili tehničar (m/ž)
TRIPLE WIN PROJEKAT – POSREDOVANJE PRI ZAPOŠLJAVANJU STRUČNOG MEDICINSKOG OSOBLJA ZAINTERESIRANOG ZA RAD U STRUCI U SR NJEMAČKOJ
Rok za prijave za novi krug intervjua je 03. 02. 2019. godine

Ako ste kvalificirana medicinska sestra ili tehničar, a zainteresirani ste za rad u SR Njemačkoj, Triple Win projekat Vam pruža mogućnost sigurnog i asistiranog pronalaska poslodavaca, te kompletnu podršku vašem odlasku i boravku tokom prve godine u Njemačkoj. Za kandidate koji ne posjeduju znanje njemačkog jezika, projekat obezbjeđuje besplatne kurseve jezika do zahtijevanog nivoa znanja i polaganje ispita za B1 nivo, u saradnji sa Goethe institutom. Osim toga, projekat vam daje i podršku pri potpisivanju ugovora sa odabranim poslodavcem prije vašeg odlaska u Njemačku, dobijanju vize, prevozu i smještaju u Njemačkoj, te vam stoji na raspolaganju i savjetuje vas tokom vaše prve godine boravka u Njemačkoj. Projekat pomaže pri nostifikaciji diplome, koju finansiraju poslodavci, te sa spajanjem porodica, kada se za to steknu uslovi.

Projekat Triple Win se provodi na osnovu Sporazuma o postupku, izboru i posredovanju pri zapošljavanju medicinskog osoblja zaključenog između Savezne agencije za rad SR Njemačke (BA) i Agencije za rad i zapošljavanje BiH (ARZ), a u skladu sa članom 18. Zakona o boravku u vezi sa članom 30. Pravilnika o zapošljavanju.

Svi zainteresirani kandidati koji se žele prijaviti za posredovanje preko Triple Win projekta, mogu se prijaviti tokom cijele godine, s tim što su termini za intervjue fiksni, tri puta godišnje.

Prvi ovogodišnji krug intervjua je zakazan za peroid 25.-28. februar 2019. godine. Ukoliko želite biti uzeti u obzir za ovaj krug intervjua, rok za prijave je 03. 02. 2019. godine. Prijave koje stignu nakon ovog roka će biti uzete u obzir za idući krug intervjua, planiran za 20.-24.05. 2019. godine.

Tačni termini i lokacije održavanja intervjua biće objavljeni naknadno, na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Ko se može prijaviti:

Na poziv za intervjue mogu se prijaviti medicinske sestre/tehničari ili pedijatrijske sestre/tehničari. Radno iskustvo nije neophodno, ali su pripravnički staž i položen stručni ispit obavezni.

Kandidatkinje i kandidati moraju:
Posjedovati državljanstvo Bosne i Hercegovine
Imati stalno prebivalište u Bosni i Hercegovini
Posjedovati dokaz o završenoj medicinskoj školi u Bosni i Hercegovini za medicinsku sestru/tehničara minimalno IV stepen – opšti smjer ili pedijatrijska sestra/tehničar
Dokaz stručne spreme je obavezan.
Ukoliko ispunjavate sve druge navedene uslove, projekat vam obezbjeđuje besplatan kurs njemačkog jezika do traženog nivoa, kao i polaganje B1 certifikata.

Kandidati sa završenim obrazovanjem u drugim državama bivše Jugoslavije nakon 1991. godine treba da prilože i rješenje o priznavanju strane diplome, koje donose nadležna ministarstva u Bosni i Hercegovini.

Prijave se mogu podnijeti u nadležnim službama za zapošljavanje, ili u Agenciji za rad i zapošljavanje BiH.

Uz prijavu je potrebno priložiti:
Propratno pismo i biografiju, po mogućnosti na njemačkom jeziku, sa podacima o obrazovanju, stručnom znanju i iskustvu;
Po potrebi: rješenje o priznavanju strane školske diplome (od nadležnog Ministarstva u Bosni i Hercegovini);
Druge srodne grupe zanimanja, kao npr. pomoćnici u zdravstvenoj njezi, babice, fizioterapeuti i sl., kao i prekvalifikacije ne uzimaju se obzir za posredovanje preko Triple Win projekta. Projekat također ne posreduje ni zapošljavanje doktora medicinskih nauka iz Bosne i Hercegovine.

Šta možete očekivati od Triple Win projekta:

Tri puta godišnje održavaju se intervjui sa potencijalnim kandidatima. Cilj intervjua je da se utvrde lične i stručne kvalifikacije kandidata.

Ukoliko kandidat bude odabran, projekat Triple Win će omogućiti:
Besplatan kurs njemačkog jezika;
Kurs stručne spreme, koji za cilj ima usklađivanje stručnog znanja sa njemačkim sistemom medicinske njege, radi lakšeg početka rada;
Obuku s ciljem lakše adaptacije – neophodno početno znanje o životu i radu u SR Njemačkoj, te opšte informacije o njemačkoj kulturi i društvu, administrativnim zahtjevima i procesima;
Pomoć i posredovanje u pronalaženju provjerenih poslodavaca;
Posredovanje pri zaključivanju radnog odnosa u SR Njemačkoj, pod istim uslovima kao i za njemačke državljane;
Posredovanje pri zahtjevu za vizu u saradnji sa Njemačkom ambasadom;
Podršku pri integraciji u Njemačkoj tokom prve godine rada.
Tokom prve godine boravka u SR Njemačkoj osoblje Triple Win projekta nastavlja sa praćenjem integracije i rada kandidata, te pružanjem podrške prema individualnim potrebama kandidata. Ta podrška podrazumijeva pomoć sa boravišnim i radnim dozvolama, nostrifikacijom diploma, smještajem, te drugim pitanjima vezano za boravak i rad u Njemačkoj. Pomoć u procesu nostrifikacije diplome pruža poslodavac u saradnji sa GIZ-om. Do nostrifikacije diplome medicinsko osoblje može raditi u svojstvu pomoćnog medicinskog osoblja, te tako uz podršku poslodavca stiče praktično iskustvo i stručna znanja za polaganje ispita radi nostrifikacije diplome, što je uslov za odobrenje produženja zaposlenja na njemačkom tržištu rada. Po završetku procesa nostrifikacije poslodavac će uskladiti platni razred kandidata kao stručne osobe.
Od dana završetka intervjua sa kandidatima do dana odlaska u SR Njemačku protekne tri do devet mjeseci, u zavisnosti od poznavanja njemačkog jezika.

Posredovanje pri zapošljavanju, obuka i priprema, te podrška tokom integracije su u potpunosti besplatni za kandidate.

Opšte informacije o projektu

Projekat Triple Win se u Bosni i Hercegovini provodi na osnovu Sporazuma o postupku, izboru i posredovanju pri zapošljavanju medicinskog osoblja zaključenog između Savezne agencije za rad SR Njemačke (BA) i Agencije za rad i zapošljavanje BiH (ARZ) (Član 18. Zakona o boravku u vezi sa članom 30. Pravilnika o zapošljavanju).

Cilj projekta je posredovanje pri zapošljavanju medicinskog osoblja iz Bosne i Hercegovine u SR Njemačkoj.

Za izbor i posredovanje pri zapošljavanju u Njemačkoj nadležni su Centrala za rad sa strancima i stručno posredovanje (Zentrale Auslands und Fachvermittlung – ZAV), Savezna agencija za rad SR Njemačke (BA), a u Bosni i Hercegovini Agencija za rad i zapošljavanje BiH (ARZ).

Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u okviru saradnje sa Saveznom agencijom za rad SR Nejmačke (BA), pruža podršku partnerskoj organizaciji u Bosni i Hercegovini tj. Agenciji za rad i zapošljavanje BiH, obezbjeđuje stručnu i jezičku pripremu medicinskog osoblja, kao i podršku pri integraciji u Njemačkoj. Centrala za rad sa strancima i stručno posredovanje (ZAV), kao posebno odjeljenje Savezne agencija za rad SR Njemačke(BA), provodi postupak izdavanja odobrenja za zapošljavanje na Njemačkom tržištu rada.

Od 2013. godine, od kada je projekat pokrenut, pa do danas, pri zapošljavanju je usješno posredovano preko 500 kvalifikovanih medicinskih sestara/tehničara u SR Njemačkoj.

Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti savjetniku za zapošljavanje u nadležnoj službi za zapošljavanje, ili pogledati na linku http://www.arz.gov.ba/nezaposleni/default.aspx?id=550&langTag=bs-BA, te na adresama:

, te na adresama:

Agencija za rad i zapošljavanje BiH (ARZ)
Đoke Mazalića 3, 71 000 Sarajevo, Tel 033 560 340, 033 550 295
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Projekat Triple Win, Splitska 7, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel 033 444 868
Kontakt osoba: Emir Comor: emir.comor@giz.de

Loading

O urednik

Također pogledajte

Evo koliku penziju možete imati ako sada imate satnicu od zakonski minimalne do 30 eura?

Mnogi penzioneri samo žele uživati ​​u zasluženoj penziji nakon desetljeća rada. No, temeljni preduslov za …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *