Napokon, na ovo smo svi čekali: Važno obavještenje iz Njemačke Ambasade - POSAO U NJEMAČKOJ
Home / INFORMACIJE / Napokon, na ovo smo svi čekali: Važno obavještenje iz Njemačke Ambasade

Napokon, na ovo smo svi čekali: Važno obavještenje iz Njemačke Ambasade

Postepeni početak rada sa strankama u odjelu za vize

Odjel za vize postepeno počinje da ponovo radi sa strankama.

Za koje vrste boravaka se mogu predati zahtjevi za vizu i koje se vize mogu izdati?

Podnošenje zahtjeva je trenutno moguće za sljedeće kategorije/vrste boravaka:

 • Spajanje porodice;
 • Stručni kadar i visokokvalifikovani kadar čije je upošljavanje nužno u ekonomskom pogledu i čiji se posao ne može prolongirati ili obavljati u inostranstvu;
 • Studenti čiji se studij ne može u potpunosti realizirati iz inostranstva;
 • Zdravstveno osoblje.

Šta to konkretno znači za registraciju i dodjelu termina? Na šta je po ovom pitanju potrebno obratiti pažnju?

Za gore navedene svrhe boravaka se u sistemu za zakazivanje termina Ambasade odsada ponovo mogu zakazivati termini za sljedeće kategorije:

Kategorija za termin s registracijom na listi čekanja:

 • Vize za spajanje porodice (doseljenje bračnih partnera, partnera istospolnih zajednica (registrovane u Njemačkoj) i djeca).

Kategorija za termin sa slobodnim odabirom termina:

 • Vize za visokokvalifikovani kadar, Plava Karta EU, MINT kao i IT zanimanja bez visoke stručne spreme (uz prilaganje predsaglasnosti);
 • Stručna radna snaga s priznatim stručnim obrazovanjem: medicinski tehničari (dogovor o posredovanju između Savezne agencije za rad Keln i Agencije za rad i zapošljavanje BiH) i ostala stručna radna snaga (potrebno je već imati potvrdu o istovjetnosti kvalifikacije!) kao i stručna radna snaga pomoću ubrzane procedure (samo uz prilaganje predsaglasnosti Ureda za strance!);
 • Viza za studij (uključujući i stipendiste), stručno obrazovanje (samo za zanimanja iz oblasti zdravstva) i u svrhu priznavanja obrazovanja (samo za zanimanja iz oblasti zdravstva).

Termini u svrhu spajanja s porodicom koji su već bili dodijeljeni s konkretnim datumom i vremenom, ali nisu mogli biti realizovani radi zatvaranja odjela za vize zbog korone, će automatski biti iznova dodijeljeni od strane odjela za vize. Nije potrebno da se u vezi toga obraćate odjelu za vize.

Osobe koje su se prije zatvaranja odjela za vize zbog korone registrovale na listi čekanja za termin u svrhu spajanja s porodicom, ne trebaju se iznova registrovati na toj listi čekanja. Te osobe ćeautomatski zaprimiti e-mail, čim konkretni termin bude mogao biti dodijeljen. Usljed četveromjesečnog zatvaranja odjela za vize radi korone vrijeme čekanja na termin će se sa uobičajenih 6 – 7 mjeseci produžiti na 10 – 11 mjeseci. Molimo za razumijevanje u vezi ovoga.

Termine za stručni kadar, visokokvalifikovane uposlenike, studente i zdravstveno osoblje je moguće slobodno odabrati i rezervisati u odgovarajućoj kategoriji.

Molimo da obratite pažnju na to da se radi mjera zaštite i pravila o držanju propisanog odstojanja zbog korone ne može ponuditi toliko termina kao inače i da se trenutno mogu rezervisati termini samo maksimalno dvije sedmice unaprijed. Ukoliko ne bude slobodnih termina, preporučujemo  redovno posjećivanje sistema za zakazivanje termina, jer se novi termini mogu kratkoročno osloboditi.

Prije zatvaranja odjela za vize radi korone sam dobio/la viza u svrhu jednog od gore navedenih boravaka, no radi mjera ograničenja ulaska u Njemačku istu nisam mogao/la koristiti. U međuvremenu je viza istekla. Šta mogu učiniti po tom pitanju?

Ako Vam je Ambasada prije 18.03.2020. godine izdala vizu u svrhu jedne od gore navedenih kategorija, a koja je istekla i nije bila iskorištena, jer istu niste mogli koristiti zbog uvedenih mjera ograničenja putovanja usljed Covida-19, onda postoji mogućnost da do 05.08.2020. godine podnesete besplatni neformalni zahtjev za novo viziranje pasoša.

Vaš zahtjev možete isključivo sa skeniranom kopijom Vaše istekle vize poslati putem pošte (Njemačka ambasada Sarajevo, Odjel za vize, Skenderija 3, 71000 Sarajevo) ili na e-mail adresu: neu-visa@sarj.diplo.de
Nije potrebno da u navedenu svrhu lično dolazite u Ambasadu.

Ambasada zadržava pravo da u datom slučaju zatraži dodatnu dokumentaciju.

Nakon provjere Vašeg zahtjeva, Vi ćete biti obaviješteni.

Pažnja: istekle vize čije korištenje nije bilo onemogućeno zbog mjera ograničenja putovanja usljed Covida-19, ne mogu biti uzete u obzir.

Za koje svrhe boravaka se i dalje ne mogu podnositi zahtjevi za vizu i izdavati vize?

Sljedeće kategorije odnosno svrhe boravaka i dalje podliježu mjerama ograničenja putovanja:

 • Vize za zapošljavanje prema članu 26 stav 2 Pravilnika o zapošljavanju (“Pravilo za zemlje Zapadnog Balkana”);
 • Vize za detaširane radnike;
 • Vize za Šengen, au-pair, volontere, jezički kurs, razmjena kadrova, zaposlenje na brodovima, traženje posla, mjesta za obavljanje stručnog obrazovanja ili mjesta za studiranje.

Šta se u tom slučaju dešava s mojim terminom?

Termini u kategoriji za zapošljavanje prema članu 26 stav 2 Pravilnika o zapošljavanju (“Pravilo za zemlje Zapadnog Balkana”) koji su već bili dodijeljeni sa konkretnim datumom i vremenom, no nisu mogli biti realizovani radi zatvaranja odjela za vize zbog korone, neće propasti. Isti će biti iznova dodijeljeni, čim mjere ograničenja za tu svrhu boravka budu ukinute. Nova registracija termina u tim slučajevima nije potrebna.

Termini u kategoriji za detaširane radnike kao i za šengenske vize, au-pair, volontere, jezički kurs, razmjena kadrova, zapošljavanje na brodovima, traženje posla, mjesta za obavljanje stručnog obrazovanja ili mjesta za studiranje će opet biti dostupni, čim mjere ograničenja za te svrhe boravaka budu ukinute. Tada će termini u odgovarajućoj kategoriji biti dostupni i slobodni za rezervaciju.

Podnio/nijela sam zahtjev za vizu prije nego što je zatvoren odjel za vize i do sada nisam dobio/la nikakav odgovor. Želim da znam kakav je aktuelni status zahtjeva?

Trenutno se obrađuju zahtjevi za onu svrhu boravka za koju je omogućen ulazak u Njemačku (vidi na vrhu gore). Za sve ostale svrhe boravaka obrada zahtjeva trenutno nije moguća i i stavljena je na čekanje.

Dok je odjel za vize bio zatvoren datum mog certifikata o poznavanju njemačkog jezika je istekao. Da li će moj certifikat ipak biti prihvaćen?

Jednogodišnji rok važenja jezičkih certifikata, a čija su četiri modula istekla za vrijeme zatvaranja odjela za vize zbog korone (vremenski period od 16.03.2020. godine do 10.07.2020. godine), će načelno biti produžen za 6 mjeseci i to u zavisnosti od datuma ispita pojedinačnih 4 modula. No, to iziskuje da poznavanje jezika i dalje mora biti na nivou koji je prethodno utvrđen na testiranju.

Moj zahtjev za vizu je odbijen. Da li je zbog ograničenja rada odjela za vize na osnovu korone prologniran rok za ulaganje žalbe?

Ne, rok za ulaganje žalbe nije i neće biti prolongiran, već regularno teče dalje. Žalbe su bile obrađivane i dok je odjel za vize bio zatvoren. Molimo da u vezi slanja žalbe obavezno obratite pažnju na upute koje se nalaze na sljedećem informativnom listu.

Moj pasoš se nalazi u odjelu za vize. Kako ga mogu dobiti natrag?

Ukoliko želite da Vam se vrati pasoš natrag, molimo da pošaljete e-mail na adresu: visastelle@sarj.diplo.de uz navođenje  sljedećih podataka:

 • Barcode Vašeg zahtjeva (šestocifreni broj koji se nalazi na Vašem računu o uplaćenoj taksi);
 • Ime i prezime;
 • Broj mobitela;
 • Poštanska adresa;
 • Kopija lične karte kao dokaz o Vašem identitetu.

Kako mogu stupiti u kontakt sa odjelom?

 • E-mail: visastelle@sarj.diplo.de;
 • Fax: +387 (0)33 211 200;
 • Infotelefon: +387 (0)33 565 380 (ponedjeljkom i četvrtkom od 13:30 sati do 16:00 sati).

Koja putna ograničenja i koje iznimke od istih trenutno postoje? Na šta obavezno moram obratiti pažnju pri ulasku u Njemačku?

Izdavanje vize ne predstavlja garanciju za ulazak. Viza koja Vam je izdata sama po sebi ne daje Vam pravo za ulazak u Njemačku. Odluku o Vašem ulasku u Njemačku donosi nadležna savezna policija.

Po pravilu, njemačka savezna policija tek po Vašem dolasku na jedan od njemačkih aerodroma ili graničnih prijelaza odlučuje o odobrenju ulaska. Ambasada u tom pogledu ne može preuzeti odgovornost.

Karantinski propisi njemačkih saveznih pokrajina za putnike iz zemalja sa rizične liste važe i dalje i to neovisno o propisima o ulasku. Molimo Vas da se sami informišete o mjerama koje važe za Vas.

Aktuelne informacije o mjerama ograničenja putovanja, iznimkama kao i karantinskim propisima možete naći na sljedećim stranicama:

bundespolizei.de

reopen.europa.eu

rki.de

gesundheitsministerium.de

Izvor: sarajewo.diplo.de

Loading

O urednik

Također pogledajte

Sve više domaćinstava u Njemačkoj više ne mora plaćati RTV taksu. Evo kako:

Neplaćanje RTV takse vjerovatno je san većine ljudi u Njemačkoj – ali samo rijetki znaju …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *