ŠTA SE UČI NA A1 NIVOU NJEMAČKOG JEZIKA? - POSAO U NJEMAČKOJ
Home / NJEMAČKI JEZIK / ŠTA SE UČI NA A1 NIVOU NJEMAČKOG JEZIKA?
njemacki jezik

ŠTA SE UČI NA A1 NIVOU NJEMAČKOG JEZIKA?

Izvor: ucenjenamackog.rs
Zajednički evropski referentni okvir za jezike, CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages) podrazumijeva postojanje ukupno 6 nivoa znanja: A1, A2, B1, B2, C1 i C2, gdje je A1 najniži a C2 najviši nivo znanja jezika.

Kada počinjete da učite njemački od A1 nivoa nije vam potrebno apsolutno nikakvo predznanje. Međutim, iako početni odnosno najniži, ovaj nivo je veoma važan jer predstavlja neophodnu osnovu za svako dalje učenje. Zbog toga je potrebno da na samom početku uložite napor i postavite dobre temelje koji će vam kasnije omogućiti brže i lakše savladavanje viših nivoa.

Šta je to što ćete znati po završetku A1 nivoa, kada su u pitanju razumijevanje, govor i pisanje na njemačkom jeziku?

Koliko ću razumjeti njemački jezik po završetku nivoa A1?
Po završetku A1 nivoa njemačkog jezika moći ćete da prepoznate osnovne riječi kada ih čujete ili pročitate, kao i fraze koje se često koriste u svakodnevnom životu.

Razumit ćete kratke pisane poruke jednostavnog sadržaja i jednostavne instrukcije i informacije, kao na primjer informacije na plakatima ili oglasnim tablama, reklamne kataloge itd.
Koliko ću zaista moći da govorim na njemačkom?
Po uspešnom završetku ovog nivoa moći ćete da pitate i odgovorite na jednostavna pitanja o temi koja vam je poznata.

Umjet ćete da koristite jednostavne izraze kada je potrebno da opišete sebe i svoju porodicu, da kažete gdje živite, odakle ste, kao i da opišete predmete koje često koristite. Umjet ćete da postavite drugim osobama pitanja o tome gdje žive, koga poznaju ili šta posjeduju.

Moći ćete da komunicirate sa nekim kome je njemački maternji jezik, ali pod uslovom da on govori sporije, jasnije i da koristi riječi koje se često sreću u govoru.

Šta ću umjeti da napišem?
Naučićete njemačku abecedu, i umjet ćete da u pisanoj formi date osnovne podatke o sebi, svojoj porodici, poslu i slično.

Moći ćete da napišete kraće poruke i izjave, kao i da pošaljete nekome razglednicu ili popunite jednostavne formulare.

Gramatika
Na samom početku učenja jezika veliki akcenat je na usvajanju gramatičkih pravila. Dakle moraćete da savladate gramatiku “od nule”, ali ako to uradite kako treba na samom početku, bićete u velikoj prednosti kada je u pitanju dalje učenje.

Loading

O urednik

Također pogledajte

SUPER VIJEST ZA DOSTA STANOVNIKA U NJEMAČKOJ: u planu je jednokratna financijska pomoć od 1.000 eura

Za primatelje Bafög naknada u Njemačkoj u budućnosti će biti dostupno više novca. Dobra je …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *